Milena Bevc, Sonja Uršič

Obseg meddržavnih selitev in izobraženost selivcev ter njun vpliv na število in izobraženost prebivalcev Slovenije

Milena Bevc

Emigracija slovenskih znanstvenikov v obdobju 1995−2009 po njihovem znanstvenem področju

Milena Bevc

: Slovenski emigranti n a začetku devetdesetih let - regionalna analiza

Milena Bevc

Potencialno izseljevanje znanstvenikov iz Slovenije sredi devetdesetih let

Milena Bevc, Valentina Prevolnik-Rupel

Meddržavne selitve prebivalcev Slovenije ter obseg emigrantov in tujcev v Sloveniji - devetdeseta leta