Milena Bevc, Sonja Uršič

Obseg meddržavnih selitev in izobraženost selivcev ter njun vpliv na število in izobraženost prebivalcev Slovenije

Milena Bevc

Emigracija slovenskih znanstvenikov v obdobju 1995−2009 po njihovem znanstvenem področju