Marina Lukšič-Hacin

Načrti o »Tretji slovenski univerzi« kot del odgovorov na izzive bega možganov sedemdesetih in osemdesetih let dvajsetega stoletja

Marina Lukšič-Hacin

Ženske v manjšinskih skupnostih: Pomen in vloga žensk za ohranjanje kulturnega izročila: Okrogla miza, Ljubljana 19. junij 2002

Marina Lukšič-Hacin

Političnost migracij po drugi svetovni vojni: Od politike revanšizma do amnestije

Marina Lukšič-Hacin

Beg možganov od konca petdesetih do začetka devetdesetih let 20. stoletja s poudarkom na Sloveniji

Marina Lukšič-Hacin

Otroci diplomatov v (re)socializacijskih turbolencah migracij

Marina Lukšič-Hacin

Normativni vidiki in delovne razmere za migrante v Zvezni republiki Nemčiji

Marina Lukšič-Hacin

MIGRACIJSKA SITUACIJA V EVROPI PO DRUGI SVETOVNI VOJNI IN POSTOPNA (POLITIČNA) USKLAJEVANJA MED ČLANICAMI EGS (EU)

Marina Lukšič-Hacin

IZOBRAŽEVANJE V KONTEKSTU ŠVEDSKEGA MULTIKULUTRALIZMA

Marina Lukšič-Hacin

Vračanje Slovencev iz Argentine

Marina Lukšič-Hacin

KONCEPTUALNE DILEME V RAZPRAVAH O MULTIKULTURALIZMU IN GLOBALIZACIJI