Jana S. Rošker

Medkulturni dialogi v teoriji modernizacije: Vpliv zahodnih filozofij na moderno konfucijanstvo v Vzhodni Aziji