Vladka Tucovič

»'Naša Zofka' sem jim bila«: Zofka Kveder – urednica revije Domači prijatelj

Vladka Tucovič

Knjižne ocene - Irvin Lukežić, Fluminensia Slovenica, Izdavački centar Rijeka in Kulturno-prosvetno društvo Bazovica, Reka, 2007, 307 str.

Vladka Tucovič

ZAGREB, LJUBLJANA, PRAGA: KORESPONDENCA ZOFKE KVEDER IN NJENE HČERE VLADIMIRE JELOVŠEK