Olga Dečman Dobrnjič, Milan Pagon, Majda Pšunder

Ocena resnosti nasilnih dejanj nad dijaki priseljenci v dijaških domovih

Franc Cankar, Olga Dečman Dobrnjič, Tomi Deutsch, Stanka Setnikar Cankar

Izobraževanje otrok migrantov v mednarodnem programu osnovne šole: Primerjava s slovensko osnovno šolo