Mirt Komel, Jernej Pikalo, Ksenija Šabec, Peter Stankovič, Cirila Toplak, Mitja Velikonja

Evropa domovin ali domovina Evropa: Dileme (evropske) identitete