Irena Gantar Godina

Slovenski študentje v srednji in vzhodni Evropi do leta 1918

Irena Gantar Godina

SLOVENSKI INTELEKTUALCI/IZSELJENCI NA HRVAŠKEM: JERNEJ BARTOL(MEJ) FRANCELJ (1821-1889)

Irena Gantar Godina

SLOVENSKI IZOBRAŽENCI NA HRVAŠKEM OD 1850 DO 1860

Irena Gantar Godina

SLOVENSKI IZOBRAŽENCI IZ PRAGE NA HRVAŠKO

Irena Gantar Godina

O ODNOSU SLOVENSKIH IZOBRAŽENCEV DO ŽIDOV NA ČEŠKEM IN HRVAŠKEM

Irena Gantar Godina

»Žensko znanstveno delo je za človeško družbo namreč brez vsake koristi…« Slovenske izobraženke in umetnice med ožjo in širšo domovino (do 1921)

Irena Gantar Godina

Josip Vuga - slovenski izobraženec v Českih Budejovicah

Irena Gantar Godina

Kulturnoumetniško delovanje Slovencev v slovanskih deželah do začetka prve svetovne vojne

Irena Gantar Godina

6. svetovni kongres Inštituta za ruske in vzhodnoevropske študije na Finskem

Irena Gantar Godina

Inštitut za izseljenstvo ZRC SAZU se predstavi v Londonu