Irena Gantar Godina

Kulturnoumetniško delovanje Slovencev v slovanskih deželah do začetka prve svetovne vojne

Irena Gantar Godina

Josip Vuga - slovenski izobraženec v Českih Budejovicah

Irena Gantar Godina

IZSELJEVANJE SLOVENSKIH INTELEKTUALCEV NA HRVAŠKO DO LETA 1848

Irena Gantar Godina

SLOVENSKI INTELEKTUALCI/IZSELJENCI NA HRVAŠKEM: JERNEJ BARTOL(MEJ) FRANCELJ (1821-1889)

Irena Gantar Godina

SLOVENSKI IZOBRAŽENCI NA HRVAŠKEM OD 1850 DO 1860

Irena Gantar Godina

SLOVENSKI IZOBRAŽENCI IZ PRAGE NA HRVAŠKO

Irena Gantar Godina

O ODNOSU SLOVENSKIH IZOBRAŽENCEV DO ŽIDOV NA ČEŠKEM IN HRVAŠKEM