Jaka Repič

Vpliv mobilnosti na vizualno umetnost v slovenski diaspori v Argentini

Jaka Repič

Knjižna ocena: Nataša Gregorič Bon, Prostori neskladij: Etnografija prostora in kraja v vasi Dhёrmi/ Drimades, južna Albanija, Založba ZRC SAZU, Ljubljana, 2008, 263 str.

Jaka Repič

Ambivalentnost identifikacij pri transnacionalnih migracijah med Argentino in Slovenijo

Jaka Repič

Podobe o Branislavi Sušnik med Slovenci v Argentini: Migracija, življenje v Paragvaju in povezave z domovino