Breda Čebulj Sajko

Preteklo in sedanje delovanje Inštituta za slovensko izseljenstvo

Breda Čebulj Sajko

MARIZA LIČAN, SLEDI ŽIVLJENJA IZSELJENKE

Breda Čebulj Sajko

Avto-biografska metoda -»Case Study« - avstralski Slovenci

Breda Čebulj Sajko

Dnevi Inštituta za slovensko izseljenstvo (24. maj - 4. junij 2000)

Breda Čebulj Sajko

Etnična identiteta prve povojne generacije avstralskih Slovencev

Breda Čebulj Sajko

Knjižna ocena - Janja Žitnik, Orel in korenine med “brušenjem ” in cenzuro, Zbirka Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, 6, Ljubljana 1995, 242 str

Breda Čebulj Sajko

Knjižna ocena - Andrej Rot, Republika duhov, DZS, Ljubljana 1994, 189 str.

Breda Čebulj Sajko

Vzroki za izselitev - spomini izseljencev na čas njihovega odhoda v tujino

Breda Čebulj Sajko

Tretje mednarodno srečanje raziskovalcev izseljenstva, Portorož, 18., 19. maj 1995

Breda Čebulj Sajko

Diskusija - Konkretno o ohranjanju in urejanju izseljenskega arhivskega gradiva