Marina Perić Kaselj, Aleksandar Vukić, Jelena Zlatković Winter

Hrvaška etnična društva v Sloveniji: zgodovinski kontekst in etnični položaj

Marina Perić Kaselj

Etnična identiteta Hrvatov v Švici: sistematizacija in analiza aktivnosti in delovanja hrvaških etničnih društev

Rebeka Mesarić Žabčić, Marina Perić Kaselj

Nacionalna identiteta hrvaških izseljencev v prekooceanskih državah: primeri (primerjava) hrvaških emigrantskih skupnosti v Argentini in Avstraliji (Novi južni Wales)