Milanka Munda, Mojca Peček

Odnos sošolcev in učiteljev do romskih učencev v Mariboru