Mirjam Milharčič-Hladnik, Nataša Rogelja

Glasovi migrantk med preteklostjo in sodobnostjo

Jernej Mlekuž, Nataša Rogelja, Kristina Toplak, Mojca Vah Jevšnik

Napotitve delavcev iz Slovenije: nekatere specifike in problemi

Nataša Rogelja

»Odjadraj«: biografski pristop kot orodje za razumevanje koncepta začasnega nepripadanja

Nataša Rogelja

Knjižna ocena - Catherine Doherty, Wendy Patton, Paul Shield, Familiy Mobility: Reconciling career opportunities and educational strategy Routledge, London, New York, 2015, 221 str.

Nataša Rogelja

Živeti na barki v Mediteranu: Luksuz ali marginalnost? – Etnografska refl eksija pomorskih življenjsko-stilskih migracij

Nataša Rogelja

»Vse po resnici!« Uporaba biografske metode ob raziskovanju Šavrink

Nataša Rogelja

Knjižna ocena - Jasna Čapo, Caroline Hornstein Tomić, Katica Jurčević (ur.), Didov san: Transgranična iskustva hrvatskih iseljenika, Institut za etnologiju i folkloristiku, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2014

Nataša Rogelja

Življenje v pismih: Antropološka refleksija korespondence slovenske misijonarke, sestre Konradine Resnik

Michaela Benson, Nataša Rogelja

Uvodnik

Nataša Rogelja, Mojca Vah Jevšnik

Varnost in zdravje pri delu v transnacionalnih delovnih prostorih: Primer napotenih delavcev