Damir Josipovič

Instrumentalizacija etničnosti znotraj večnacionalnih držav: Primer kolonizacije Slovencev v avstro-ogrskem delu nekdanje Jugoslavije

Damir Josipovič

Žumberk: meja, etničnost, veroizpoved, rodnost in migracije prebivalstva – demogeografska analiza

Damir Josipovič

SPREMEMBE RODNOSTNEGA OBNAŠANJA V SLOVENIJI POD VPLIVOM PRISELJEVANJA V OBDOBJU PO DRUGI SVETOVNI VOJNI

Damir Josipovič, Irena Šumi

Avtohtonost in Romi: K ponovnemu premisleku načel manjšinske politike v Sloveniji