Marko Klavora

Ko izbire ni: Pričevalci in evakuacija Slovencev iz Sarajeva novembra 1992