Lev Detela

Knjižna ocena - Tone Brulc, Argentina. Založba Modrijan, d.o.o., Ljubljana 1997,228 str.

Lev Detela

Prikaz lastnih zdomskih dramskih poskusov in prizadevanj (ob Dramatiki slovenske politične emigracije Tarasa Kermaunerja)

Lev Detela

Pet desetletij slovenske zdomske kulturne revije Medddobje