Janja Žitnik Serafin

Literarna in kulturna dediščina Slovencev v Argentini kot predmet raziskav

Janja Žitnik Serafin

Pisatelj med dvema domovinama: Louis Adamič in vprašanja nacionalne, etnične in kulturne identitete

Janja Žitnik Serafin

Tematski razpon, preoblikovanje spomina in kulturna identiteta v delih Leva Detele

Janja Žitnik Serafin

Knjižna ocena: Vera Kržišnik - Bukić, Slovenci v Bosni in Hercegovini skozi pričevanja, spomine in literarne podobe: 1831–2007, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2007, 648 str

Janja Žitnik Serafin

Izseljenska književnost in časopisje: zgovorne statistike

Janja Žitnik Serafin

KULTURNI POLOŽAJ PRISELJENCEV V SLOVENIJI: DEJAVNIKI IN POKAZATELJI

Janja Žitnik Serafin

KULTURNO ŽIVLJENJE V IZSELJENSTVU: KONCEPT KOMPLEKSNE OBRAVNAVE

Janja Žitnik Serafin

MULTIKULTURALIZEM IN GLOBALIZACIJA: KOMENTAR

Janja Žitnik Serafin

Knjižna ocena - IGOR MAVER , Ethnic Literature and Culture in the U.S.A., Canada and Australia, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 1996, 306 str. (Janja Žitnik)

Janja Žitnik Serafin

Desetletnica delovanja inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU