Kristina Toplak

UMETNIŠKA ŠOLA SLOVENSKE KULTURNE AKCIJE

Kristina Toplak

»DOBRODOŠLI DOMA?« VRAČANJE SLOVENSKIH IZSELJENCEV V REPUBLIKO SLOVENIJO

Kristina Toplak

UMETNIŠKA USTVARJALNOST MIGRANTOV: PRIMER SLOVENCEV V NEMČIJI

Kristina Toplak

Knjižna ocena - Karmen Medica, Goran Lukič in Milan Bufon (ur.), Migranti v Sloveniji – med integracijo in alienacijo, Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, 2010, 270 str.

Kristina Toplak

Poročilo - Aktivnosti projekta, Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij; Posting of workers sharing experiences, promoting best practices and improving access to information

Kristina Toplak

Mobilnost umetnikov v EU: Med priložnostmi in ovirami

Kristina Toplak, Mojca Vah Jevšnik

Uporaba metodologije predvidevanja v migracijskih študijah

Marina Lukšič-Hacin, Kristina Toplak

Teoretizacija multikulturalizma in etnične ekonomije v luči ohranjanja kulturne dediščine med migranti

Jernej Mlekuž, Nataša Rogelja, Kristina Toplak, Mojca Vah Jevšnik

Napotitve delavcev iz Slovenije: nekatere specifike in problemi