Marjan Drnovšek, Kristina Toplak

OTROCI IN MIGRACIJE: Uvod v tematski sklop

Mirjam Milharčič-Hladnik, Kristina Toplak

EXPERIENCING DIVERSITY AND MUTUALITY, 10th BIENNIAL CONFERENCE of EASA (EUROPEAN ASSOCIATION OF SOCIAL ANTHROPOLOGISTS), LJUBLJANA, 26–29. avgust 2008

Jernej Mlekuž, Nataša Rogelja, Kristina Toplak, Mojca Vah Jevšnik

Napotitve delavcev iz Slovenije: nekatere specifike in problemi

Marina Lukšič-Hacin, Kristina Toplak

Teoretizacija multikulturalizma in etnične ekonomije v luči ohranjanja kulturne dediščine med migranti

Kristina Toplak, Mojca Vah Jevšnik

Uporaba metodologije predvidevanja v migracijskih študijah