Marina Lukšič-Hacin

VLOGA IZSELJENK ZA OHRANJANJE NACIONALNE IDENTITETE V KONTEKSTIH, KI JIH KONSTITUIRAJO PATRIARHALNI ODNOSI IN SPOLNA DIHOTOMIJA

Marina Lukšič-Hacin

Povratniki kot del migracijskega kroga

Marina Lukšič-Hacin

Multikuturalizem, mednarodne migracije in podedovane skupinske identifikacije: etničnost, rasa, spol

Marina Lukšič-Hacin, Kristina Toplak

Teoretizacija multikulturalizma in etnične ekonomije v luči ohranjanja kulturne dediščine med migranti

Marina Lukšič-Hacin

Teoretska tematizacija koncepta multikulturalizma skozi Taylorjevo politiko prepoznanja

Marina Lukšič-Hacin

Pregled dosedanjih (slovenskih) socioloških raziskav o slovenski izseljenski problematiki v Evropi od leta 1945 dalje

Marina Lukšič-Hacin

Izseljenci v luči slovenske sociologije

Marina Lukšič-Hacin

Dr. Božo Škerlj in slovenski izseljenci v Ameriki

Marina Lukšič-Hacin

Med slovenskimi izseljenci na Švedskem

Marina Lukšič-Hacin

Knjižna ocena - Janja Žitnik, Pogovori o Louisu Adamiču, Prešernova družba, Ljubljana 1995