Marina Lukšič-Hacin

29. nacionalna konvencija AAASS

Marina Lukšič-Hacin

Selitvena dinamika slovenskega prostora v zgodovinski perspektivi

Marina Lukšič-Hacin

Pomen kulturno-umetniške dejavnosti med slovenskimi izseljenci – zahodna Evropa

Marina Lukšič-Hacin, Mojca Vah Jevšnik

Sodobne implikacije multikulturnih politik za evropske države blaginje

Marina Lukšič-Hacin, Kristina Toplak

Mednarodni mobilni delavci med omejevalnimi ukrepi in svobodo gibanja v času pandemije bolezni Covid-19: primer Slovenije

Milan Jazbec, Marina Lukšič-Hacin

Diplomat kot akter in objekt migracijskih procesov