Marina Lukšič-Hacin

Pomen kulturno-umetniške dejavnosti med slovenskimi izseljenci – zahodna Evropa

Marina Lukšič-Hacin, Kristina Toplak

Teoretizacija multikulturalizma in etnične ekonomije v luči ohranjanja kulturne dediščine med migranti

Marina Lukšič-Hacin

Normativni vidiki in delovne razmere za migrante v Zvezni republiki Nemčiji

Marina Lukšič-Hacin

MIGRACIJSKA SITUACIJA V EVROPI PO DRUGI SVETOVNI VOJNI IN POSTOPNA (POLITIČNA) USKLAJEVANJA MED ČLANICAMI EGS (EU)

Marina Lukšič-Hacin

IZOBRAŽEVANJE V KONTEKSTU ŠVEDSKEGA MULTIKULUTRALIZMA

Marina Lukšič-Hacin

Vračanje Slovencev iz Argentine

Marina Lukšič-Hacin

KONCEPTUALNE DILEME V RAZPRAVAH O MULTIKULTURALIZMU IN GLOBALIZACIJI

Marina Lukšič-Hacin

VLOGA IZSELJENK ZA OHRANJANJE NACIONALNE IDENTITETE V KONTEKSTIH, KI JIH KONSTITUIRAJO PATRIARHALNI ODNOSI IN SPOLNA DIHOTOMIJA

Marina Lukšič-Hacin

Multikuturalizem, mednarodne migracije in podedovane skupinske identifikacije: etničnost, rasa, spol

Marina Lukšič-Hacin

Povratniki kot del migracijskega kroga