Marina Lukšič-Hacin

VLOGA IZSELJENK ZA OHRANJANJE NACIONALNE IDENTITETE V KONTEKSTIH, KI JIH KONSTITUIRAJO PATRIARHALNI ODNOSI IN SPOLNA DIHOTOMIJA

Marina Lukšič-Hacin

Dr. Božo Škerlj in slovenski izseljenci v Ameriki

Marina Lukšič-Hacin

Med slovenskimi izseljenci na Švedskem

Marina Lukšič-Hacin

Knjižna ocena - Janja Žitnik, Pogovori o Louisu Adamiču, Prešernova družba, Ljubljana 1995

Marina Lukšič-Hacin

29. nacionalna konvencija AAASS

Marina Lukšič-Hacin

Selitvena dinamika slovenskega prostora v zgodovinski perspektivi

Marina Lukšič-Hacin

Pomen kulturno-umetniške dejavnosti med slovenskimi izseljenci – zahodna Evropa

Marina Lukšič-Hacin

Multikuturalizem, mednarodne migracije in podedovane skupinske identifikacije: etničnost, rasa, spol

Marina Lukšič-Hacin

Povratniki kot del migracijskega kroga

Marina Lukšič-Hacin

Izseljenci v luči slovenske sociologije