Breda Čebulj Sajko

Breda Čebulj Sajko

Book Review - Andrej Rot, Republika duhov, DZS, Ljubljana 1994, 189 str.

Breda Čebulj Sajko

Reasons for Emigration - Recollections by Emigrants of Their Departure Abroad

Breda Čebulj Sajko

Tretje mednarodno srečanje raziskovalcev izseljenstva, Portorož, 18., 19. maj 1995

Breda Čebulj Sajko

Discussions - Konkretno o ohranjanju in urejanju izseljenskega arhivskega gradiva

Breda Čebulj Sajko

Review of Ethnological Research on Slovene Emigration

Breda Čebulj Sajko

Review - Jurij Zalokar, Mavrična kača, Radovljica, Didakta, 1990, 135 str.

Breda Čebulj Sajko

Review - Marjan Drnovšek, Od Ljubljane do Ellis Islanda - Otoka solza v New Yorku: 1880 - 1924, Ljubljana, Mladika, 1991, 244 str.

Breda Čebulj Sajko

Studies of Slovene Immigrants in Australia

Breda Čebulj Sajko

The past and the present activity of the Institute for Slovene emigration research