Breda Čebulj Sajko

Pregled dosedanjega etnološkega raziskovanja slovenskega izseljenstva

Breda Čebulj Sajko

Ocena - Jurij Zalokar, Mavrična kača, Radovljica, Didakta, 1990, 135 str.

Breda Čebulj Sajko

Marjan Drnovšek, Pot slovenskih izseljencev na tuje od Ljubljane do Ellis Islanda - Otoka solza v New Yorku: 1880 – 1924, Ljubljana, Mladika, 1991, 244 str.

Breda Čebulj Sajko

Raziskave o Slovencih v Avstraliji

Breda Čebulj Sajko

Etnologija in povratništvo