Breda Čebulj Sajko

Etnična identiteta prve povojne generacije avstralskih Slovencev

Breda Čebulj Sajko

Knjižna ocena - Andrej Rot, Republika duhov, DZS, Ljubljana 1994, 189 str.

Breda Čebulj Sajko

Vzroki za izselitev - spomini izseljencev na čas njihovega odhoda v tujino

Breda Čebulj Sajko

Tretje mednarodno srečanje raziskovalcev izseljenstva, Portorož, 18., 19. maj 1995

Breda Čebulj Sajko

Diskusija - Konkretno o ohranjanju in urejanju izseljenskega arhivskega gradiva

Breda Čebulj Sajko

Pregled dosedanjega etnološkega raziskovanja slovenskega izseljenstva

Breda Čebulj Sajko

Ocena - Jurij Zalokar, Mavrična kača, Radovljica, Didakta, 1990, 135 str.

Breda Čebulj Sajko

Marjan Drnovšek, Pot slovenskih izseljencev na tuje od Ljubljane do Ellis Islanda - Otoka solza v New Yorku: 1880 – 1924, Ljubljana, Mladika, 1991, 244 str.

Breda Čebulj Sajko

Raziskave o Slovencih v Avstraliji

Breda Čebulj Sajko

Preteklo in sedanje delovanje Inštituta za slovensko izseljenstvo