Breda Čebulj Sajko

The Ethnology and Homecomers

Breda Čebulj Sajko

Dnevi Inštituta za slovensko izseljenstvo (24. maj - 4. junij 2000)

Breda Čebulj Sajko

Ethnic Identity of the First Postwar Generation of Australian Slovenes

Breda Čebulj Sajko

Book Review - Janja Žitnik, Orel in korenine med “brušenjem ” in cenzuro, Zbirka Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, 6, Ljubljana 1995, 242 str.

Breda Čebulj Sajko

Book Review - Andrej Rot, Republika duhov, DZS, Ljubljana 1994, 189 str.

Breda Čebulj Sajko

Reasons for Emigration - Recollections by Emigrants of Their Departure Abroad

Breda Čebulj Sajko

Tretje mednarodno srečanje raziskovalcev izseljenstva, Portorož, 18., 19. maj 1995

Breda Čebulj Sajko

Discussions - Konkretno o ohranjanju in urejanju izseljenskega arhivskega gradiva

Breda Čebulj Sajko

Review of Ethnological Research on Slovene Emigration

Breda Čebulj Sajko

Review - Jurij Zalokar, Mavrična kača, Radovljica, Didakta, 1990, 135 str.