Mirjam Milharčič-Hladnik

Otroci in otroštvo v migracijskih kontekstih

Mirjam Milharčič-Hladnik

Kolektivna izkušnja prebežništva in drugih oblik izseljevanja mladih po drugi svetovni vojni v pisnih, ustnih in drugih avto/biografskih virih

Mirjam Milharčič-Hladnik

Raziskovanje slovenskega izseljenstva v luči spolno obeleženih migracij

Mirjam Milharčič-Hladnik

Nadzor nad nadzorom: strategije upiranja in avtonomnost delovanja migrantk v sodobni in zgodovinski perspektivi

Mirjam Milharčič-Hladnik

Medkulturni odnosi in socialne participacije v kontekstu migracij

Mirjam Milharčič-Hladnik

ČEZOCEANSKE POTI PAKETOV V MIGRANTSKI KORESPONDENCI 1940-1960: »... 2 ŽAJFE, 6 ŽUP V PAKETIH, PA TISTE BENDIČE ZA MAJHNE RANE...«

Mirjam Milharčič-Hladnik

Zgodbe slovenskih žensk iz Amerike

Mirjam Milharčič-Hladnik

Pomen biografske metode za re-kreacijo spomina na ženske delovne migracije iz Goriške

Mirjam Milharčič-Hladnik, Nataša Rogelja

Glasovi migrantk med preteklostjo in sodobnostjo