Janja Žitnik Serafin

Diskusija - Nekaj izhodišč za prihodnje raziskave slovenske izseljenske književnosti

Janja Žitnik Serafin

Raziskovanje slovenskega izseljenstva: pogoji in kriteriji

Janja Žitnik Serafin

Lev Detela - upornik med literati

Janja Žitnik Serafin

Mladostna bojevitost Milene Merlak ob pesničini šestdesetletnici

Janja Žitnik Serafin

Knjižna ocena - Nada Sabec, Half Pa Pu. The Language of Slovene Americans, Studia humanitatis, Ljubljana 1995

Janja Žitnik Serafin

Spremna beseda

Janja Žitnik Serafin

Vojeslav Mole: ob stodeseti obletnici rojstva

Janja Žitnik Serafin

POLOŽAJ PRISELJENSKIH KULTUR V SLOVENIJI: IDENTITETNI VIDIKI