Marjan Drnovšek

Izseljevanje Slovenk iz zgodovinskega vidika

Marjan Drnovšek

Knjižna ocena - Dorica Makuc, Aleksandrinke, Goriška Mohorjeva družba,Gorica 1993, 171 str.

Marjan Drnovšek

Knjižna ocena - Slovene Studies. Journal of the Society for Slovene Studies, Volume 14, number 2, 1992 [published Septem ber 19941 Bloomington, Indiana

Marjan Drnovšek

Slovenska izseljenska društva v zahodnoevropskih državah med obema svetovnima vojnama

Marjan Drnovšek

Spomenica Jugoslovanske izseljeniške katoliške akcije iz Aumetza v Franciji (1931)

Marjan Drnovšek

Konferenca Zveze evropskih migracijskih ustanov OMAGH - septembra 1997

Marjan Drnovšek

Zgodovina izseljencev ni zgodovina naroda

Marjan Drnovšek

Knjižna ocena - Polona Šega, Slovenski kostanjarji na Dunaju: Prebivalci nekdanjega velikolaškega okraja kot kostanjarji v cesarskem mestu (Seidlova zbirka, 19. knjiga). Dolenjska založba & Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Novo mesto 1997, 119 str.

Marjan Drnovšek

Slovensko izseljensko gradivo: Okrogla miza, Ljubljana, 31. maj 2000

Marjan Drnovšek

Odnos zveze komunistov Slovenije do politične emigracije pred letom 1991