Marjan Drnovšek

Odnos Slovencev do izseljencev, nekoč in danes: Okrogla miza, Ljubljana, 4. junij 2002

Marjan Drnovšek

Množično izseljevanje in Slovenci

Marjan Drnovšek

Načrti in rezultati raziskovanja slovenskega izseljenstva do leta 1941 - s posebnim poudarkom na izseljevanju v Ameriko do prve svetovne vojne

Marjan Drnovšek

PISMO APOLONIJE NOČ IZ SV. JOŽEFA / ST. JOSEPH, MINNESOTA (1855)

Marjan Drnovšek

OSEBNO IN JAVNO V IZSELJENSKI KORESPONDENCI

Marjan Drnovšek

IZSELJEVANJE KOČEVARJEV V ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

Marjan Drnovšek

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE V OČEH SLOVENSKEGA SLIKARJA BOŽIDARJA JAKCA (1929–1931)

Marjan Drnovšek

NEKATERI VIDIKI ODNOSA SLOVENSKE JAVNOSTI DO IZSELJENSTVA

Marjan Drnovšek

Krekova Vestfalska pisma: socialno-ekonomski pogledi in izseljenstvo

Marjan Drnovšek

Delovanje Toma Brejca med slovenskimi izseljenci v Franciji 1936–1939