Marjan Drnovšek

Ocena - Breda Čebulj-Sajko: Med srečo in svobodo. Avstralski Slovenci o sebi. Ljubljana: samozaložba, 1992, 251 str.

Marjan Drnovšek

Izseljensko in drugo časopisje med Slovenci v zahodni Evropi do leta 1940

Marjan Drnovšek

Izseljevanje Slovenk iz zgodovinskega vidika

Marjan Drnovšek

PISMO APOLONIJE NOČ IZ SV. JOŽEFA / ST. JOSEPH, MINNESOTA (1855)

Marjan Drnovšek

OSEBNO IN JAVNO V IZSELJENSKI KORESPONDENCI

Marjan Drnovšek

IZSELJEVANJE KOČEVARJEV V ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

Marjan Drnovšek

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE V OČEH SLOVENSKEGA SLIKARJA BOŽIDARJA JAKCA (1929–1931)

Marjan Drnovšek

NEKATERI VIDIKI ODNOSA SLOVENSKE JAVNOSTI DO IZSELJENSTVA

Marjan Drnovšek

Krekova Vestfalska pisma: socialno-ekonomski pogledi in izseljenstvo

Marjan Drnovšek

Delovanje Toma Brejca med slovenskimi izseljenci v Franciji 1936–1939