Irena Gantar Godina

Kulturnoumetniško delovanje Slovencev v slovanskih deželah do začetka prve svetovne vojne

Irena Gantar Godina

Letno srečanje Zveze evropskih inštitutov za migracije.

Irena Gantar Godina

Stiki z raziskovalci izseljenske problematike v Kanadi

Irena Gantar Godina

Slovene studies Day na SSEES Univerze v Londonu 18. novembra 1995

Irena Gantar Godina

Slovenski študentje v srednji in vzhodni Evropi do leta 1918

Irena Gantar Godina

O ODNOSU SLOVENSKIH IZOBRAŽENCEV DO ŽIDOV NA ČEŠKEM IN HRVAŠKEM

Irena Gantar Godina

SLOVENSKI IZOBRAŽENCI IZ PRAGE NA HRVAŠKO

Irena Gantar Godina

SLOVENSKI IZOBRAŽENCI NA HRVAŠKEM OD 1850 DO 1860

Irena Gantar Godina

SLOVENSKI INTELEKTUALCI/IZSELJENCI NA HRVAŠKEM: JERNEJ BARTOL(MEJ) FRANCELJ (1821-1889)

Irena Gantar Godina

IZSELJEVANJE SLOVENSKIH INTELEKTUALCEV NA HRVAŠKO DO LETA 1848