Andrej Vovko

POMEMBNEJŠI SLOVENSKI BIOGRAFSKI PRISPEVKI O MISIJONARJU IN IZSELJENSKEM DUHOVNIKU FRANCU PIRCU

Andrej Vovko

Knjižna ocena - Ferdo Gestrin, Slovanske migracije v Italijo, Ljubljana: Slovenska matica, 1998, 295 str.

Andrej Vovko

Knjižna ocena - LEOPOLDINA PLUT- PREGELJ : Carole Rogel , Historical Dictionary of Slovenia, European Historical Dictionaries, No. 13, The Scarecrow Press, Inc, Lanham, Maryland, and London, 1996, 345 str. (Andrej Vovko)

Andrej Vovko

Knjižna ocena - Marjan Drnovšek, Drago Bajt, Slovenska kronika XX. stoletja, I. knjiga 1900-1941, Nova revija, Ljubljana, 1995, 457 str. (Prispevki o izseljenstvu) (Andrej Vovko

Andrej Vovko

Knjižna ocena - IRENA GANTAR GODINA: Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje, Zbornik referatov s simpozija »Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje«, Portorož Slovenija18.-19. Maj 1995, Inštitut za Izseljenstvo, Znanstveno raziskovalni center SAZU, Ljubljana 1995, 231 (Andrej Vovko)

Andrej Vovko

Knjižna ocena - Darko Friš, Ameriški Slovenci in katoliška cerkev 1871-1924 (Knjižna zbirka: Celovški rokopisi 1), Mohorjeva družba v Celovcu, Celovec - Ljubljana - Dunaj 1995, 417 str.

Andrej Vovko

Slovenski begunci v Avstriji v luči časopisa Domači glasovi

Andrej Vovko

Uvodna beseda

Andrej Vovko

Ocene – Ljubomir Antić, Naše iseljeništvo u Južnoj Americi i stvaranje jugoslovenske države 1918

Andrej Vovko

Immigration History Research Center (Raziskovalni center za zgodovino priseljevanja) Univerze Minnesota v St. Paulu, ZDA, in njegova Slovenskoameriška zbirka