Marina Lukšič-Hacin

29. nacionalna konvencija AAASS

Marina Lukšič-Hacin

Selitvena dinamika slovenskega prostora v zgodovinski perspektivi

Marina Lukšič-Hacin, Mojca Vah Jevšnik

Sodobne implikacije multikulturnih politik za evropske države blaginje

Milan Jazbec, Marina Lukšič-Hacin

Diplomat kot akter in objekt migracijskih procesov