Mirjam Milharčič-Hladnik

Ustna zgodovina Luise Passerini in raziskovanje migracij v kontekstu subjektivnosti

Mirjam Milharčič-Hladnik

ŠOLSKE IZKUŠNJE V MULTIKULTURNEM OKOLJU ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE SKOZI ZGODBE SLOVENSKIH PRISELJENK

Mirjam Milharčič-Hladnik

SUBJEKTIVNA REALNOST MIGRACIJSKIH PROCESOV: BRATI, POSLUŠATI IN RAZUMETI MIGRANTSKE IZKUŠNJE

Mirjam Milharčič-Hladnik

Marie Prisland – njena vloga pri ohranjanju slovenske kulture in tradicije med slovenskimi izseljenci v Združenih državah Amerike

Mirjam Milharčič-Hladnik

Avto/biografičnost narativnosti: metodološko teoretični pristopi v raziskovanju migracijskih izkušenj

Mirjam Milharčič-Hladnik, Kristina Toplak

EXPERIENCING DIVERSITY AND MUTUALITY, 10th BIENNIAL CONFERENCE of EASA (EUROPEAN ASSOCIATION OF SOCIAL ANTHROPOLOGISTS), LJUBLJANA, 26–29. avgust 2008

Mirjam Milharčič-Hladnik

Internet in preobrazbe ohranjanja kulturne dediščine v slovenskoameriških etničnih skupnostih

Mirjam Milharčič-Hladnik

IZ SLOVENIJE V AMERIKO – STOPINJE SKOZI ČAS V AVTO-BIOGRAFSKIH DELIH SLOVENSKIH AVTORIC

Mirjam Milharčič-Hladnik

Hrana in spomin v kontekstu migracij

Mirjam Milharčič-Hladnik

Otroci in otroštvo v migracijskih kontekstih