Mirjam Milharčič-Hladnik

Avto/biografičnost narativnosti: metodološko teoretični pristopi v raziskovanju migracijskih izkušenj

Mirjam Milharčič-Hladnik

Raziskovanje slovenskega izseljenstva v luči spolno obeleženih migracij

Mirjam Milharčič-Hladnik

Nadzor nad nadzorom: strategije upiranja in avtonomnost delovanja migrantk v sodobni in zgodovinski perspektivi

Mirjam Milharčič-Hladnik

Medkulturni odnosi in socialne participacije v kontekstu migracij

Mirjam Milharčič-Hladnik

Marie Prisland – njena vloga pri ohranjanju slovenske kulture in tradicije med slovenskimi izseljenci v Združenih državah Amerike

Mirjam Milharčič-Hladnik

ČEZOCEANSKE POTI PAKETOV V MIGRANTSKI KORESPONDENCI 1940-1960: »... 2 ŽAJFE, 6 ŽUP V PAKETIH, PA TISTE BENDIČE ZA MAJHNE RANE...«

Mirjam Milharčič-Hladnik

SUBJEKTIVNA REALNOST MIGRACIJSKIH PROCESOV: BRATI, POSLUŠATI IN RAZUMETI MIGRANTSKE IZKUŠNJE

Mirjam Milharčič-Hladnik

ŠOLSKE IZKUŠNJE V MULTIKULTURNEM OKOLJU ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE SKOZI ZGODBE SLOVENSKIH PRISELJENK

Mirjam Milharčič-Hladnik

OHRANJANJE ETNIČNE IDENTITETE IN TRADICIJE MED SLOVENSKIMI IZSELJENCI IN NJIHOVIMI POTOMCI V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE

Mirjam Milharčič-Hladnik

Zgodbe slovenskih žensk iz Amerike