Ksenija Šabec

Reprezentacije neevropskega sveta v izobraževalnem sistemu: Učbeniki kot akter etnocentrične in rasistične socializacije

Ksenija Šabec

Slovenski učbeniki kot akter etnocentrične in rasistične socializacije: primer osnovnošolskih učbenikov za geografijo

Ksenija Šabec

Reprezentacije ameriških staroselcev v kontekstu Adamičevega pisanja o (novih) priseljencih

Ksenija Šabec

Etnične, regionalne in nacionalne identitete v kontekstu evropskega čezmejnega sodelovanja: Študija primera Italijanske narodne skupnosti v Slovenski Istri

Ksenija Šabec

Reprezentacije doma in hrepenenja po domu v procesih nacionalizacije slovenske narodnozabavne glasbe

Natalija Majsova, Ksenija Šabec, Jasmina Šepetavc

Uvod:Opomenjanje povezav med glasbo, identitetami in vrednotami

Mirt Komel, Jernej Pikalo, Ksenija Šabec, Peter Stanković, Cirila Toplak, Mitja Velikonja

Evropa domovin ali domovina Evropa: Dileme (evropske) identitete