Jernej Mlekuž

Nadzor nad nenadzorovanimi migracijami: Kako je slovensko časopisje pisalo o prebegih iz Jugoslavije v letih 1945–1965

Jernej Mlekuž

Prispevek za drugačno geografijo moči: migracija, moč in identiteta v odnosu ena do druge

Jernej Mlekuž

Knjižna ocena - Darko Friš (zbral, napisal uvod in opombe), Korespondenca slovenskih katoličanov v ZDA med leti 1882-1924, Viri, št. 14, Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 1999, 326 str.

Jernej Mlekuž

Vloga »izvornega« prostora v narodnostnem opredeljevanju: primer devetih »slovenskih« izseljencev in njihovih potomcev, živečih v Mendozi v Argentini

Jernej Mlekuž

Aleksandrinke kot nosilke časti narodne skupnosti v dopisu Karola Pečnika iz Egipta (1897)

Jernej Mlekuž

Deklina zgodba? Zgodbe migrantk, ki niso obstale pred zidovi

Jernej Mlekuž, Nataša Rogelja, Kristina Toplak, Mojca Vah Jevšnik

Napotitve delavcev iz Slovenije: nekatere specifike in problemi