Natalija Vrečer

Book reviews - Milan Mesić, Dragan Bagić, Minority Return to Croatia – Study of an Open Process, UNHCR, Zagreb, 2011, 226 str.

Natalija Vrečer

The Inclusion of Multicultural Education Contents in Geography Curricula and Textbooks

Natalija Vrečer

Vocational Education and Training, Employment-related Mobility and Migration

Natalija Vrečer

Book Reviews: Janja Žitnik Serafin (ur.), Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2009, 180 str.