Aleksej Kalc

Trieste as a Hub of Overseas Migration Before WWI

Aleksej Kalc

Emigration from Venetian Slovenia to North America at the Beginning of the 20th Century on the Basis of Passenger Lists

Aleksej Kalc

Book Review - Francesca Fauri (ed.), The History of Migration in Europe: Perspectives from Economics, Politics and Sociology

Aleksej Kalc

Material on emigration from ‘Venetian Slovenia The case of the commune of Sovodnje/Savogna

Aleksej Kalc

Book Reviews - Ezuli, optanti, izseljenci..., Annales, Analiza istrske in mediteranske študije, Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 10/2000, 1(20), str. 165-252; 2(22), str. 357-418.

Aleksej Kalc

The Other Side of the “Istrian Exodus”: Immigration and Social Restoration in Slovenian Coastal Towns in the 1950s

Aleksej Kalc

LETTERS AND TAPES AS COMMUNICATION MEANS AND SOURCES FOR MIGRATION STUDIES. THE CASE OF A TRIESTE FAMILY IN AUSTRALIA

Aleksej Kalc

Book Reviews - Matjaž Klemenčič, Milan Mrđenović, Tadej Šeruga, Politična participacija slovenskih etničnih skupnosti v ZDA – študija primerov Clevelanda, Ohio, in Elyja, Minnesota Maribor: Univerza v Mariboru, 2020, 486 str.

Aleksej Kalc

Book Reviews - Javier P. Grossutti, Via dall'Istria: L'emigrazione istriana dalla seconda metà dell'Ottocento ai primi anni Quaranta del Novecento, Università Popolare di Trieste, Unione Italiana – Fiume, Trieste, 2014, 271 str.

Aleksej Kalc

Book Review - Carlo Donato, Pio Nodari, L’emigrazione giuliana nel mondo. Note introduttive (Izseljenstvo iz Julijske krajine v svetu. Uvodni zapiski), Quademi del centro studi economico-politici “E. Vanoni”, Nuova serie, N. 3/4, Trieste 1995, 166 str. (Aleksej Kalc)