Aleksej Kalc

Trieste as a Hub of Overseas Migration Before WWI

Aleksej Kalc

The Other Side of the “Istrian Exodus”: Immigration and Social Restoration in Slovenian Coastal Towns in the 1950s

Aleksej Kalc

Book Reviews - Ezuli, optanti, izseljenci..., Annales, Analiza istrske in mediteranske študije, Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 10/2000, 1(20), str. 165-252; 2(22), str. 357-418.

Aleksej Kalc

Material on emigration from ‘Venetian Slovenia The case of the commune of Sovodnje/Savogna

Aleksej Kalc

Book Review - Francesca Fauri (ed.), The History of Migration in Europe: Perspectives from Economics, Politics and Sociology

Aleksej Kalc

Emigration from Venetian Slovenia to North America at the Beginning of the 20th Century on the Basis of Passenger Lists

Aleksej Kalc

Book Review - Carlo Donato, Pio Nodari, L’emigrazione giuliana nel mondo. Note introduttive (Izseljenstvo iz Julijske krajine v svetu. Uvodni zapiski), Quademi del centro studi economico-politici “E. Vanoni”, Nuova serie, N. 3/4, Trieste 1995, 166 str. (Aleksej Kalc)

Aleksej Kalc

Outlines of the developmnet of emigration legislation in teh 18th century and up to World War I

Aleksej Kalc

Book Review - Emilio Fraanzina , Merica! Merica! Emigrazione e colo- nizzazione nelle lettere dei contadini veneti e friulani in America Latina 1876-1902 (Merika! Merika! Izseljevanje in kolonizacija v pismih kmetov iz Furlanije in Veneta v Latinski Ameriki, 1876- 1902), Verona 1994. 270 str. (Aleksej Kalc)

Aleksej Kalc

Ship passenger records as a source of the history of emigration, with a special emphasis on the passenger lists in the port of Trieste