Vladka Tucovič

ZAGREB, LJUBLJANA, PRAGUE: THE CORRESPONDENCE OF ZOFKA KVEDER WITH HER DAUGHTER VLADIMIRA JELOVŠEK

Vladka Tucovič

Book Reviews - Irvin Lukežić, Fluminensia Slovenica, Izdavački centar Rijeka in Kulturno-prosvetno društvo Bazovica, Reka, 2007, 307 str.