Vladka Tucovič

»To them I was 'our Zofka'«: Zofka Kveder – Editor of the magazine Domači prijatelj

Vladka Tucovič

Book Reviews - Irvin Lukežić, Fluminensia Slovenica, Izdavački centar Rijeka in Kulturno-prosvetno društvo Bazovica, Reka, 2007, 307 str.

Vladka Tucovič

ZAGREB, LJUBLJANA, PRAGUE: THE CORRESPONDENCE OF ZOFKA KVEDER WITH HER DAUGHTER VLADIMIRA JELOVŠEK