34 / 2011

Two homelands


Articles


ŽIGA VODOVNIK: The Performative Power of Translocal Citizenship

NATAŠA GREGORIČ BON: The Material Lives and Journeys of the Women of Dhërmi/Drimades, Southern Albania

JANJA ŽITNIK SERAFIN: The Literary Legacy of Slovenian Emigrants to Other European Countries

KATJA MIHURKO PONIŽ: Representations of Aleksandrinke in the Prose of Marjan Tomšič

ANDREJA VEZOVNIK: The Crisis of the Notion of Political Representation: The Case of Non-Citizens

MOJCA VAH JEVŠNIK: Migration, Social Policy and Social Work. Introduction to the Thematic Section

CLAUDIA SCHNEIDER, DEBORAH HOLMAN: Complex and Multi-layered Processes of Decision Making on Length of Stay: European Citizens from A8 and A2 Countries in the UK1

ANA M. SOBOČAN: Transnational Adoptions and Migration: Intersections and Challenges. The Slovenian Case

MOJCA PAJNIK: Narrating Belonging in the Post-Yugoslav Context

SUZANA BORNAROVA: Returning migrants in the republic of Macedonia: the Issue of Reintegration

SVETLANA TRBOJEVIK, NATASHA BOGOEVSKA: Migration, Social Exclusion and Identity Issues of Macedonian Roma

PETER KOPIĆ: Book Reviews - Mateja Sedmak in Ernest Ženko (ur.), Razprave o medkulturnosti, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko, Koper 2010, 449 str.

KRISTINA TOPLAK: Book Reviews - Karmen Medica, Goran Lukič in Milan Bufon (ur.), Migranti v Sloveniji – med integracijo in alienacijo, Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, 2010, 270 str.

ANA KRALJ: Book Reviews - Italo Pardo in Giuliana B. Prato (ur.), Citizenship and the Legitimacy of Governance: Anthropology in the Mediterranean Region, Ashgate, Farnham, 2011, 221 str.