7 / 1996

Two homelands


Articles


JANJA ŽITNIK SERAFIN: Foreword

JANEZ STANONIK: Frederick Baraga: On the 200th anniversary of his birth

MARJAN DRNOVŠEK: Slovene emigrant societies in western European countries between the World Wars

ALEKSEJ KALC: Ship passenger records as a source of the history of emigration, with a special emphasis on the passenger lists in the port of Trieste

ZVONE ŽIGON: Functional bilingualism among Slovene emigrants in Argentina and Uruguay

MARTIN JEVNIKAR: Slovene Homes in South America

JANEZ STANONIK: Slovene emigration to the United States: The period 1848-1891

MIHAEL KUZMIČ: The Slovene Evangelical Lutheran church of Saint John in Bethlehem, Pennsylvania, USA

MIHAEL GLAVAN: A newly discovered letter from Louis Adamič in the last year of his life

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Vojeslav Mole: On the 110th anniversary of his birth

HELGA GLUŠIČ: The poetry of Karel Mauser

AVGUST HORVAT: Demographic movements in Slovene emigration to Argentina: The search for living space.

AVGUŠTIN BUDJA: Slovenes in Sweden

IGOR MAVER: The literary creativity of Slovene migrants in Australia in English: The Second Landing by Victoria Zabukovec

IRENA GANTAR GODINA: Slovene students in central and eastern Europe up to 1918

IRENA GANTAR GODINA: ne Studies Day na SSEES Univerze v Londonu 18. Novembra 1995

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Slovene Studies Day na SSEES Univerze v Londonu 18. Novembra 1995

IRENA GANTAR GODINA: Stiki z raziskovalci izseljenske problematike v Kanadi

NIVES SULIČ: Glasbeni ambasadorji Republike Slovenije med Slovenci v ZDA: čustva ali razum?

IRENA GANTAR GODINA: : The Association of European Migration Institutes - AEMI) od 28.- 30.9. 1996 v Krakovu

ZVONE ŽIGON: Book Review - MARINA LUKŠIČ HACIN: Ko tujina postane dom. Resocializacija in narodna identiteta pri slovenskih izseljencih, Znanstveno in publicistično središče, Sophia 7/95, Ljubljana 1995, 214 str. (Zvone Žigon)

ANDREJ VOVKO: Book Review - IRENA GANTAR GODINA: Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje, Zbornik referatov s simpozija ‘‘Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje”, Portorož, Slovenija, 18.-19. maj 1995, Inštitut za izseljenstvo, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana 1996, 231 str. (Andrej Vovko)

SIMONA ZAVRATNIK: Book Review - VERA KRŽIŠNIK-BUKIČ: Slovenci v Hrvaški, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana 1995 (Simona Zavratnik)

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Book Review - IGOR MAVER: Ethnic Literature and Culture in the U.S.A., Canada and Australia, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 1996, 306 str. (Janja Žitnik)

ANDREJ VOVKO: Book Review - Marjan Drnovšek, Drago Bajt, Slovenska kronika XX. stoletja, I. knjiga 1900-1941, Nova revija, Ljubljana, 1995, 457 str. (Prispevki o izseljenstvu) (Andrej Vovko

ALEKSEJ KALC: Book Review - Emilio Fraanzina , Merica! Merica! Emigrazione e colo- nizzazione nelle lettere dei contadini veneti e friulani in America Latina 1876-1902 (Merika! Merika! Izseljevanje in kolonizacija v pismih kmetov iz Furlanije in Veneta v Latinski Ameriki, 1876- 1902), Verona 1994. 270 str. (Aleksej Kalc)

ANDREJ VOVKO: Book Review - LEOPOLDINA PLUT -PREGELJ: Carole Rogel, Historical Dictionary of Slovenia, European Historical Dictionaries, No. 13, The Scarecrow Press, Inc, Lanham, Maryland, and London, 1996, 345 str. (Andrej Vovko)