6 / 1995

Two homelands


Articles


MAJDA KODRIČ: The interest of Slovene missionaries in North America in Slovene emigration, as it is expressed in their letters to Zgodnja danica

NIVES SULIČ: They Disappeared During the Night - Emigration from Bela Krajina to the United States

MIHAEL KUZMIČ: Emigration From Prekmurje Between the First and Second World Wars: Experiences Portrayed in Contributions to Mladi Prekmurec

ROZINA ŠVENT: A Refugees Fate

BREDA ČEBULJ SAJKO: Reasons for Emigration - Recollections by Emigrants of Their Departure Abroad

JANJA ŽITNIK SERAFIN: The Young Fighting Spirit of Milena Merlak: Upon the Poets Sixtieth Birthday

PETER KLINAR: Some Aspects Abouut Contem porary Slovenian Migration

MILENA BEVC: Slovenian Emigrants at the Start of the Nineties -Regional Ananalyses

MILAN BUFON: Regional Mobility of Population Transfer as a Factor of Cross-Border Linkages

BREDA ČEBULJ SAJKO: Tretje mednarodno srečanje raziskovalcev izseljenstva, Portorož, 18., 19. maj 1995

MARINA LUKŠIČ-HACIN: Med slovenskimi izseljenci na Švedskem

JOŽKO FORNAZARIČ: Slovene Students around the World

MARJAN DRNOVŠEK: Book Review - Dorica Makuc, Aleksandrinke, Goriška Mohorjeva družba,Gorica 1993, 171 str.

MAJDA KODRIČ: Book Review - Ivan Cizmič, Povijest Hrvatske bratske zajednice 1894-1994, Golden marketing, Zagreb 1994, 358 str.

BREDA ČEBULJ SAJKO: Book Review - Andrej Rot, Republika duhov, DZS, Ljubljana 1994, 189 str.

MARJAN DRNOVŠEK: Book Review - Slovene Studies. Journal of the Society for Slovene Studies, Volume 14, number 2, 1992 [published Septem ber 19941 Bloomington, Indiana

BREDA ČEBULJ SAJKO: Book Review - Janja Žitnik, Orel in korenine med “brušenjem ” in cenzuro, Zbirka Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, 6, Ljubljana 1995, 242 str.

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Book Review - Nada Sabec, Half Pa Pu. The Language of Slovene Americans, Studia humanitatis, Ljubljana 1995

ANDREJ VOVKO: Book Review - Darko Friš, Ameriški Slovenci in katoliška cerkev 1871-1924 (Knjižna zbirka: Celovški rokopisi 1), Mohorjeva družba v Celovcu, Celovec - Ljubljana - Dunaj 1995, 417 str.

MARINA LUKŠIČ-HACIN: Book Review - Janja Žitnik, Pogovori o Louisu Adamiču, Prešernova družba, Ljubljana 1995