9 / 1998

Two homelands


Articles


JANJA ŽITNIK SERAFIN: Foreword

ROZINA ŠVENT: The significance of personal letters (correspondence) and diaries in a comprehensive presentation of an artist

TINE T. KURENT: Letters by Louis Adamic to his nephew Tine

FRANCE ADAMIČ: The links between Louis Adamič and Slovene journalists and literary figures (1921-1941)

BOGDAN C. NOVAK: Louis Adamic’s work for the official recognition of Tito and the national liberation movement of Yugoslavia by the United States government

JERNEJA PETRIČ: Mediator between two cultures: Louis Adamic’s translation of Alojz Kraigher’s short story in to english

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Louis Adamic, a Slovene, an American, an observer, a fighter, a ‘poet’

MARJAN DRNOVŠEK: Memorandum of the Yugoslav Emigrants ’Catholic Campaign from Aumetz, France (1931)

AVGUST HORVAT: Efforts by Slovene emigrants to pass on their mother tongue to their descendants in the land under the Southern Cross

CVETKA KOCJANČIČ: Associating of Canadian Slovenes

JURIJ ZALOKAR: Nostalgia and literary opus of John Christoph Biernatzki

MILENA BEVC: Potential emigration of scientists from Slovenia in the mid 1990s

MARTA MAFFIA, GABRIELA MORGANTE, MONICA FORA: Lithuanian immigration to Argentina

MARJAN DRNOVŠEK: Konferenca Zveze evropskih migracijskih ustanov OMAGH - septembra 1997

MARINA LUKŠIČ-HACIN: 29. nacionalna konvencija AAASS

MARIJA SAMEC: Prireditve ob 100-letnici rojstva Louisa Adamiča

JANJA ŽITNIK SERAFIN, MILAN LIKIČ GUČEK: Ob 100. obletnici rojstva Louisa Adamiča - Intelektualci v diaspori, Portorož, 1.-5. september 1998

MARKO TERSEGLAV: Book Review - Marija Stanonik, ur., Traditiones: Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, št. 26/1997. Ljubljana 1997, 470 str.

BRANKO MARUŠIČ: Book Review - Annales: Anali za istrske in mediteranske študije, 10/1997, series historia et sociologia 4, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko in Znanstvenoraziskovalno središče Republike Slovenije Koper, Koper 1997, 390 str.

MARJAN DRNOVŠEK: Book Review - Polona Šega, Slovenski kostanjarji na Dunaju: Prebivalci nekdanjega velikolaškega okraja kot kostanjarji v cesarskem mestu (Seidlova zbirka, 19. knjiga). Dolenjska založba & Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Novo mesto 1997, 119 str.

MILAN LIKIČ GUČEK: Book Review - Peter Vodopivec in Joža Mahnič, ur., Slovenska trideseta leta: Simpozij 1995. Slovenska matica, Ljubljana 1997, 252 str.

LEV DETELA: Book Review - Tone Brulc, Argentina. Založba Modrijan, d.o.o., Ljubljana 1997,228 str.