4 / 1993

Two homelands


Articles


MARJAN DRNOVŠEK: Foreword

MARJAN DRNOVŠEK: Plans and Results of Research on Slovene Emigration until 1941 – With Special Emphasis on Emigration to America before the First World War

MATJAŽ KLEMENČIČ: Achievements and Plans in the Research of Slovene Emigration in Scientific Disciplines After 1945

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Literary-Historical Studies of Slovene Emigration Litera

BREDA ČEBULJ SAJKO: Review of Ethnological Research on Slovene Emigration

MARINA LUKŠIČ-HACIN: grants Considered from the Perspective of Slovene Sociology

NADA ŠABEC: Sociolinguistic Studies of Slovene Immigration Issues

JANEZ MALAČIČ: Certain Current Issues of Demographic and Economic Aspects of the Research of Slovene Emigration

VERA KRŽIŠNIK-BUKIČ: Discussions - Proučevanje Slovencev v prostoru bivše Jugoslavije: stanje

MIHAEL KUZMIČ: Discussions - Dosedanje delo in načrti raziskovanja prekmurskih izseljencev v Betlehemu, Pa. (ZDA)

MOJCA RAVNIK: Discussions - Družina, sorodstvo in izseljenstvo

BARBARA SUŠA: Discussions - Pogledi na književnost Slovencev v Avstraliji

MILICA TREBŠE-ŠTOLFA: Discussions - Evidentiranje arhivskega gradiva pri društvih slovenskih izseljencev

BREDA ČEBULJ SAJKO: Discussions - Konkretno o ohranjanju in urejanju izseljenskega arhivskega gradiva

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Discussions - Nekaj izhodišč za prihodnje raziskave slovenske izseljenske književnosti

JANEZ MALAČIČ: Demographic Transition, Emigration and Long-Term Economic Development: Countries with the Highest Emigration in Europe

PETER KLINAR: Contemporary European Migration and Slovenia

DENIS PONIŽ: Values of Emigrants Literature

MAJDA KODRIČ: The Second Meeting of Emigration Researchers Opicina, October 8, 1993

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Researching Slovene Emigration: Conditions and Criteria