8 / 1997

Two homelands


Articles


ALEKSEJ KALC: Outlines of the developmnet of emigration legislation in teh 18th century and up to World War I

AVGUST HORVAT: Educational endeavours among Slovene emigrants in Argentina

METOD M. MILAČ: Choral singing unifies new immigrants: Founding and first years of Singing Society Korotan

JURIJ ZALOKAR: Language barrier - immigrants and cultural change

IGOR MAVER: Danijela Hliš and her new collection of verse Hideaway serenade (1996)

HENRY A. CHRISTIAN, TINE T. KURENT: Reading a painting: Maxo Vanka’s collage “World War II”

ADAM WALASZEK: Polish workers in the USA (1880-1925): Peasants - Poles - ethnics

MIHAEL KUZMIČ: Gradivo o prihodnosti prekmurskih izseljencev v newyorško pristanišče v letih 1891-1958

JOHN CORSELLIS: The Slovene political emigration 1945-50

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Portret akademika prof. dr. Ferda Gestrina

JURIJ ZALOKAR: Ivan Kos: A Slovene in the Tzarist Russia

MIHAEL KUZMIČ: Jože Mihelič (14. marec 1902 - 7. maj 1989)

JERNEJA PETRIČ: Remembering Henry A. Christian 1931-1997

ZVONE ŽIGON: Slovenstvo med potomci Slovencev

IRENA GANTAR GODINA: Inštitut za izseljenstvo ZRC SAZU se predstavi v Londonu

MARJAN DRNOVŠEK: Zgodovina izseljencev ni zgodovina naroda

CVETKA KOCJANČIČ: Slovene identity: The Canadian experience

ROZINA ŠVENT: Book Review - Mirko Gogala, Usoda izseljencev, Slovenska kulturna akcija, Buenos Aires 1996, 326 str. (Rozina Švent)

STANE GRANDA: Book Review - Darko Friš, ur., Prvih sto let Kranjsko slovenske katoliške jednote. Pregled zgodovine KSKJ 1894-1994, Izseljensko društvo Slovenija v svetu, Založba Ilex, Ljubljana 1997, 294 str.

ALEKSEJ KALC: Book Review - Carlo Donato, Pio Nodari, L’emigrazione giuliana nel mondo. Note introduttive (Izseljenstvo iz Julijske krajine v svetu. Uvodni zapiski), Quademi del centro studi economico-politici “E. Vanoni”, Nuova serie, N. 3/4, Trieste 1995, 166 str. (Aleksej Kalc)