11-12 / 2000
Veronika Ferfolja

Knjižna ocena - Breda Čebulj Sajko, Razpotja izseljencev: Razdvojena identiteta avstralskih Slovencev, Ljubljana: Založba ZRC, 2000, 140 pp.Ocena je v angleškem jeziku.