14 / 2001
Zvone Podvinski

Foklorno življenje med Slovenci na ŠvedskemIZVLEČEK
Avtor prispevka, slovenski duhovnik na Švedskem, nam na podlagi ustnih virov in arhivskega gradiva oriše delovanje slovenskih folklornih skupin v Halmstadu, Malmöju, Göteborgu in otroške folklorne skupine v Nybru. V zaključku poziva matično državo Slovenijo, da naj več skrbi posveti svojim ljudem po svetu. Ohranjanje slovenske kulture v tujini je pomembna dejavnost pri utrjevanju slovenske identitete med izseljenstvom. Pri tem imajo svoje mesto tudi slovenske foklorne skupine, ki je so bile na Švedskem močno dejavne pred desetletjem in več, danes pa je ta del kulturnega delovanja med Slovenci na Švedskem povsem zamrl.