59 / 2024
Gulsara Kappassova, Meiramgul Altybassarova, Gani Yelmuratov, Madina Rakhimbaeva, Boris Polomarchuk

Migracijski procesi v Republiki Kazahstan: značilnosti, problemi in perspektivePrispevek je pomemben zaradi sodobnega pojava množičnih migracij, ki pomembno vplivajo na družbo, gospodarstvo in politiko po vsem svetu. Namen študije je preučiti značilnosti trenutnega stanja na področju migracij v Kazahstanu ter oceniti možnosti za razvoj javnih politike na tem področju. Avtorji so pri tem uporabili problemsko-tematsko metodo in metodo analize politik. Izpostavljajo vlogo migracijskih trendov v Kazahstanu in njihov vpliv na družbenoekonomski, demografski, kulturni in politični razvoj države. Posebno pozornost namenjajo prilagajanju globalnim trendom in družbenoekonomskim predpogojem za sprejem migrantov.
Ključne besede: globalizacijski trendi, migracijska tveganja, migracijska politika, dejavniki migracij, migracijski potencial