55 / 2022
Aleksandra Tobiasz

Knjižne ocene - Marcelo J. Borges, Sonia Cancian, Linda Reeder (eds.), Emotional Landscapes: Love, Gender, and Migration Urbana: University of Illinois Press, 2021, 280 pp.Glej angleške strani.