55 / 2022
Rok Smrdelj

Knjižne ocene - Lorella Viola, Andreas Musolff (ur.), Migration and Media: Discourses about identities in crisis Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2019, 360 str.Raziskovanje migracij in medijev odlikuje izjemno obsežna in bogata raziskovalna dinamika, ki jo določata področji »migracije v medijih« in »mediji v migracijah«. Medtem ko je za prvo usmeritev značilna obravnava medijskih reprezentacij beguncev in migrantov v množičnih in družbenih medijih, pa je druga linija usmerjena v etnografsko in antropološko raziskovanje načinov uporabe novih medijskih tehnologij (npr. pametnih telefonov) z vidika posameznikove izkušnje v migracijskem procesu. Če študije na področju raziskovanja migracij v medijih potrjujejo vpliv množičnih medijev in družbenih medijev pri reprezentaciji beguncev in migrantov kot »drugih«, »kriminalcev« in »nezaželenih« v javnem diskurzu, pa je temeljni doprinos raziskovanja medijev v migracijah v ugotovitvi, da so nove medijske tehnologije pomemben dejavnik v procesu integracije beguncev in migrantov v okolje ciljne države.