55 / 2022
Ursula Prutsch

Med nostalgijo in nacionalizmom: Izseljenci iz Habsburškega imperija v Južni AmerikiČlanek predstavlja štiri migracijske pripovedi iz treh držav: Brazilije, Argentine in Čila. Vključuje tako biografske pristope kot prikaze skupinskih identitet, analizira kulturno nostalgijo in nacionalistični odpor. Za ponazoritev kompleksne zgodovine avstro-ogrskega izseljevanja v Latinsko Ameriko članek predstavi zgodbe dalmatinskih poslovnih tajkunov Nicolása Mihanovicha v Argentini in Pascuala Baburizze v Čilu, praznovanje medetnične avstrijskosti v Ijuiju v Braziliji ter simbolično oblikovanje »druge Poljske«, ki so jo poljski migranti oblikovali v državi Paraná v Braziliji. Kljub temu, da je okrog 300.000 izseljencev iz Avstro-Ogrske novo domovino našlo v Latinski Ameriki, je bila ta tema doslej deležna le skromnega zanimanja raziskovalcev.
Ključne besede: Habsburški imperij, Južna Amerika, nacionalizem, nadnacionalna identiteta


Več ...